top of page

ทีปกร รอดประดิษฐ์

Film Slate Marker

ทีปกร รอดประดิษฐ์ ชื่อเล่น มดตะนอย อายุ 19 ปี เป็นคนภูเก็ต ตอนที่กำลังรอศึกษาต่อ ผมเป็นคนที่ชอบเสพงานศิลปะมาตั้งแต่เด็ก ทำให้งานอดิเรกส่วนมากจะมาแนวๆนี้ ชอบเสพงานศิลปะมาตั้งแต่เด็ก มีประสบการณ์เล่นทรอมโบนและประกวดดนตรี อีกทั้งยังมีความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และศิลปะ รู้สึกว่า 2 เรื่องนี้นำมารวมเข้าด้วยกันแล้วสนุกดี น่าค้นหาและตื่นเต้น

bottom of page