กินอยู่... คือ

Film Slate Marker

ผู้กำกับ

ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์

ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์
มีผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และยังเป็นนักวิชาการอิสระ
และวิทยากรให้นักศึกษา