ภาพฝันในเมืองเขียว

Film Slate Marker

ผู้กำกับ

ปฏิพัทธิ์ อัคราพูนรัตน์

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน สาขาถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เคยได้รับทุนผลิตหนัง มีประสบการณ์ทำหนังและสารคดี