ห้องทดลองสัตว์กลายร่าง (Tanuki LAB)

Film Slate Marker

ผู้กำกับ

อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ

นักสร้างหนังที่ทำงานในหลากหลายพื้นที่และรูปแบบ ทั้งหนังจัดฉายในที่มืด หนังเฉพาะพื้นที่ และงานศิลปะนิทรรศการ