อัจฉราคืนเวหา (The Angel from Below)

Film Slate Marker

ผู้กำกับ

ศิวกร บุญสร้าง

นักศึกษาปี 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีประสบการณ์การทำหนังสั้นและโฆษณา ส่งประกวดในเวทีต่างๆ มากกว่า 3 ปี และได้รับรางวัลมามากมาย