มนุษย์-เชื้อ-โลก

Film Slate Marker

Film is available to watch.

เสรีย์ หล้าชนบท / 5 นาที

โลกกำลังป่วย เพราะถูกเชื้อโรคตัวเล็ก ๆ จำนวนมากรุมกัดกิน ส่งผลทำให้ทำโลกเริ่มมีอาการผิดปกติ เช่น น้ำท่วม น้ำเน่าเสีย ภัยแล้ง มลพิษทางอากาศ ฯลฯ เจ้าเชื้อโรคตัวเล็ก ๆ เหล่านั้น มันคือเชื้อโรคแบบไหนกัน…ทำไมถึงใจร้ายกับโลกของเราได้ขนาดนี้ ?

A story of a mother having to tend to her son who has been infected with a bizarre disease that is practically gobbling him. She tries and tries with all her effort to cure him. Will she be successful? And what exactly is that disease?