top of page

THE UNDO BUTTON

Film Slate Marker

Film is available to watch.

Dennis Scheucher, Nathan James Malet / 10 นาที

หญิงสาวจากอนาคตที่มีแผนอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีโดยบังเอิญเดินทางย้อนเวลากลับไปในปี 2559 เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างการเดินทางของเธอได้พบกับผู้คนใหม่ ๆ มากมายด้วยความโชคดีเธอสามารถจับนักลงทุนที่เห็นสิ่งจูงใจมากมายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกเพื่อช่วยโลกใบนี้ ในขณะที่เธอรู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่เธอตั้งไว้สำเร็จแล้วเธอจึงเดินทางกลับสู่อนาคตเพื่อใช้ชีวิตอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเวลานี้รอบ ๆ ของเธอเขียวชอุ่มไปด้วยพืชพันธุ์และชีวิต ซึ่งโลกนี้ได้กลับสู่ความชีวิตชีวา

A girl from the future has a plan to make this world a better place. She accidentally traveled back in time to the year 2559 (2016). Along her journey, she met new people and to her luck, she managed to lured an investor to campaign with environmental issues in mind. When she felt as if she has successfully done what she was set out to do, she traveled back to her time in the future to find her surroundings being occupied by greenery and lives. The vibrancy, to her now new world, has returned.

bottom of page