เบื้องหลังกำแพง (Behind the Wall)

Film Slate Marker

ผู้กำกับ

ปฏิภาณ บุณฑริก

สารคดีมาแล้วหลายเรื่องในฐานะผู้กำกับ ผู้ช่วยผู้กำกับและนักเขียนบท ผลงานได้รับฉายที่เทศกาลหนังทั้งไทยและเทศ

ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์

นักศึกษาปี 4 ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้กำกับหนังขนาดยาว และกำลังทำภาพยนตร์จุลนิพนธ์ของตัวเอง