ภาพฝันในเมืองเขียว

Film Slate Marker

สารคดีที่พาไปสำรวจแนวคิดและความสำคัญของการออกแบบเมืองเพื่อความสมดุลและยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์จาก คุณยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ we!park ที่มีแนวคิดเปลี่ยนพื้นที่ร้างในกรุงเทพฯ ให้กลายมาเป็นพื้นที่สาธารณะ คุณชาญชัย พินทุเสน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระต่ายดวงจันทร์ที่ออกแบบกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่า และคุณระริน สถิตธนาสาร เยาวชนวัย 15 ปีที่ออกมาเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมแก่โลกใบนี้

A documentary focuses on three individuals who are committed to environmental development, showing the importance of urban design in building a friendly and sustainable environment, environmental studies in cultivating children to be friends with nature and youth voice in amplifying climate justice.

ผู้กำกับ

ปฏิพัทธิ์ อัคราพูนรัตน์

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน สาขาถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เคยได้รับทุนผลิตหนัง มีประสบการณ์ทำหนังและสารคดี