Hello Nature (เมื่อรู้จัก จึงรักษ์คุณ)

Film Slate Marker

ผู้กำกับ

บุษกร รุ่งสว่าง

ประสบการณ์งานสถานีโทรทัศน์ งานครีเอทีฟ และผู้ช่วยผู้กำกับ ปัจจุบันกลับมาอยู่บ้าน พักใจกาย และทำงานเกี่ยวกับประเด็นสิ่งเเวดล้อมและการคืนถิ่น