top of page

มลาบรี วิถีพงพนา (MLABRI LIFE AND THE JUNGLE)

Film Slate Marker

เผ่ามลาบรีหรือเผ่าผีตองเหลือง ชาติพันธุ์ที่อยู่อาศัยกับธรรมชาติมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มักถูกเหมารวมและกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในต้นเหตุสำคัญของปัญหาไฟป่าและสภาพอากาศที่เลวร้ายในภาคเหนือ แท้ที่จริงแล้วมลาบรีนั้นอยู่กับธรรมชาติอย่างสันติ เขามีวิธีคิดและวิถีชีวิตอย่างไร ในการอยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน

ผู้กำกับ

สมชาย จึงประเสริฐ

ผู้กำกับหนังสั้นรางวัล นักทำเพลงประกอบภาพยนตร์และโฆษณา และนักเขียนบทหนัง

bottom of page