โลกร้อนคือไรพี่โลกร้อนแก้ไงป้า (MOTHER OF EARTH IS CRYIN’)

Film Slate Marker

ผู้กำกับ

อิทธิกร นุติแก้วมงคล

ปัจจุบันป็นฟรีแลนซ์ผู้ช่วยผู้กำกับ

ธิดารัตน์ วีระนะ

ปัจจุบันทำงานรับจ้างอิสระในการผลิตสื่อต่างๆ
ประสบการณ์ผลิตมิวสิกวิดีโอและซีรีส์

สิรภพ เดชสุวรรณ

ปัจจุบันรับจ้างอิสระ
จ้างอะไรทำหมดครับ
ถ้าทำเป็น