โลกใบที่สอง (Second World)

Film Slate Marker

ผู้กำกับ

หริราช เทศทอง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลบุรีสุขบท
ชอบดูหนังมากๆ ทั้งหนังสั้นและยาว