Film Slate Marker

ผู้กำกับ

เมธัส จันทวงศ์

ปัจจุบันอาชีพฟรีแลนซ์ และทำงานเกี่ยวกับ Audiovisual art
ผลงานเคยได้รับรางวัลมากมาย