ความทรงจำของสีคราม (The Memories of Sikhram)

Film Slate Marker

ผู้กำกับ

จรรยารักษ์ ลัพธะลักษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เเผนการเรียนคณิต-อังกฤษ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี