ดิน น้ำ จม ฝุ่น (To Dust and Drought)

Film Slate Marker

ผู้กำกับ

จิตตินนท์ สัจจกุลวนิชย์

นิสิตปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ภาคภาพยนตร์และภาพนิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในกองถ่าย ของรุ่นพี่ในคณะ และกองโฆษณา