top of page
Film Slate Marker

เมื่อหมู่บ้านกำลังจะเกิดภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เด็กหนุ่มลูกชายของผู้นำหมู่บ้าน 2 คน ต้องหาทางช่วยคนในหมู่บ้านและพ่อของเขา

ผู้กำกับ

ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์

ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์
มีผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และยังเป็นนักวิชาการอิสระ
และวิทยากรให้นักศึกษา

bottom of page