top of page

อริสา เดนนีส

Film Slate Marker

นักเรียน ม.3 โรงเรียนนาชาติเปรม ติณสูลานนท์ จ. เชียงใหม่ มีความสนใจในการวาดรูปและชอบดูอนิเมะ

bottom of page