top of page

วรัญญา มามั่งคั่ง

Film Slate Marker

ตอง นักเรียนชั้นม.5 จากมัธยมสาธิตพัทยา ชื่นชอบภาพถ่ายและสนใจศิลปะการถ่ายภาพ เพราะมันช่วยให้ได้เก็บมุมมองที่เราเห็นแต่ละสิ่งออกมาเป็นภาพ ตองได้ทำกิจกรรมและเข้าร่วมชมรมเกี่ยวกับการถ่ายภาพที่โรงเรียนมาเสมอ การได้เข้าร่วมโครงการยุวทูต CCCL เป็นก้าวแรกที่ตองได้ออกมาทำงานนอกเหนือจากโครงการที่โรงเรียน ในอนาคตตองอยากจะทำงานด้านการพัฒนาสื่อที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ ตองได้มีโอกาสทำกิจกรรมบูรณาการความรู้ที่โรงเรียนซึ่งมีเรื่องพลังงานสะอาดรวมอยู่ด้วย จึงทำให้อยากสานต่อแนวคิดนั้นโดยการสื่อสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านศิลปะภาพถ่าย

bottom of page