top of page

ญาธิป ยั่งยุบล

Film Slate Marker

เหนือ นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหนือชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านการออกไปยังที่ใหม่ๆ เพื่อพบเจอและพูดคุยกับผู้คนที่หลากหลาย จึงทำให้สนใจประเด็นต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะเรื่องที่ค้นหาคำตอบยากยิ่งทำให้สนใจอยากจะทำความรู้จักสิ่งนั้นมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่เหนือสนใจงานศิลปะตั้งแต่เด็กๆ เพราะเป็นสิ่งที่น่าค้นหา ชวนให้คิดหาคำตอบและตีความเสมอ เหนือเคยผลิตงานศิลปะผ่านงานเขียน เขียนคำขวัญ เรียงความ และเขียนวิจารณ์หนังสือ และงานวาดภาพ เคยวาดภาพประกอบหนังสือเรียนทั้งเล่มเรื่องจิตวิทยาของคณะศึกษาศาสตร์

bottom of page